Cercetare națională.

STUDIUL privind nevoia de implementare a unui sistem educational având la bază tehnologia informației, după experiența COVID19 este disponibil aici.

INFIINTARE CENTRU DE CERCETARE EDUTIC PENTRU UTILIZAREA TIC IN EDUCATIE – proiect propus spre finanțare

.

Obiectivul general al proiectului constă în: Crearea unui centru de cercetare pentru testarea în condiții reale, pe o scoala pilot a eficienței aplicatiilor software educationale dezvoltate, precum şi maximizarea acestei eficienţe funcţie de caracteristicile consumatorului. Acest laborator experimental va permite de asemenea creşterea capacității de CDI, în domeniul TIC, a entităților de cercetare din clusterul Edutic, susţinând totodată capacitatea firmelor din cluster de creştere a competivităţii şi productivităţii pe baze inovative.

CONTACT

EDU TIC
E IN ADN-ul NOSTRU.

CONTACT