CLUSTERUL EDUTIC

Educația și tehnologia la un loc

Clusterul de inovare EDUTIC este o structură de părți independente (întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit, instituții publice) care pot asigura suport de specialitate în cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare sau în asigurarea mediului de testare a produsului inovativ în condiții cât mai apropiate de cele reale.

Această structură a fost concepută pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Prin acest cluster de inovare se înțelege și pol de competitivitate, fiind un cluster regional, în regiunea Sud-Vest Oltenia, România, cu impact sectorial în zona de TIC aplicabil în Educație.

EDU TIC
E IN ADN-ul NOSTRU.

CONTACT